Most Read

1
Spectroscopic/Microscopic Elucidation for Chemical Changes During Acid Pretreatment on Arundo donax
CHEN Bingwei, WANG Xinzhou, LENG Weiqi, KAN Yu'na, MEI Changtong, ZHAI Shengcheng
2019, 4(3): 192-199. doi: 10.12162/jbb.v4i3.008
2
Antibacterial Nanoparticles with Universal Adhesion Function Based on Dopamine and Eugenol
XU Huilin, ZHANG Dongyue, LI Jianshu
2019, 4(3): 177-182. doi: 10.12162/jbb.v4i3.006
3
Release Profile of Nitrogen During Thermal Treatment of Waste Wood Packaging Materials
GOU Jinsheng, SONG Liuming, LIU Hui, SHEN Dandan, HU Wanxiao, WANG Wenliang, REN Xueyong, Jianmin CHANG and
2019, 4(3): 166-176. doi: 10.12162/jbb.v4i3.005
4
Synthesis and Application of UV-curable Phosphorous-Containing Acrylated Epoxidized Soybean Oil-based Resins
HU Yun, JIA Puyou, SHANG Qianqian, ZHANG Meng, FENG Guodong, LIU Chengguo, ZHOU Yonghong
2019, 4(3): 183-191. doi: 10.12162/jbb.v4i3.007
5
Mechanism of Preparation of Platform Compounds from Lignocellulosic Biomass Liquefaction Catalyzed by Bronsted Acid:A Review
Kang GUO, Qiyuan GUAN, Junming XU, Weihong TAN
2019, 4(4): 202-213. doi: 10.12162/jbb.v4i4.009
6
Production of Itaconic Acid Through Microbiological Fermentation of Inexpensive Materials
YANG Jing, XU Hao, JIANG Jianchun, ZHANG Ning, XIE Jingcong, WEI Min, ZHAO Jian
2019, 4(3): 135-142. doi: 10.12162/jbb.v4i3.001
7
Superhydrophobic modification of cellulose and cotton textiles: method-ologies and applications
David W. Wei, Wei Wei, Alec C. Gauthier, Junlong Song, Yongcan Jin, Huining Xiao
2020, 5(1): 1-15. doi: 10.1016/j.jobab.2020.03.001
8
Physico-mechanical Properties of Composite Briquettes from Corncob and Rice Husk
H A AJIMOTOKAN, S E IBITOYE, J K ODUSOTE, O A ADESOYE, P O OMONIYI
2019, 4(3): 159-165. doi: 10.12162/jbb.v4i3.004
9
Processing and Valorization of Cellulose, Lignin and Lignocellulose Using Ionic Liquids
Zhenghao Xia, Jinyang Li, Jinming Zhang, Xiaocheng Zhang, Xuejing Zheng, Jun Zhang
2020, 5(2): 79-95. doi: 10.1016/j.jobab.2020.04.001
10
Chitosan as A Preservative for Fruits and Vegetables: A Review on Chemistry and Antimicrobial Properties
Chao DUAN, Xin MENG, Jingru MENG, Md. Iqbal Hassan KHAN, Lei DAI, Avik KHAN, Xingye AN, Junhua ZHANG, Tanzina HUQ, Yonghao NI
2019, 4(1): 11-21. doi: 10.21967/jbb.v4i1.189
11
Towards greener and more sustainable cellulose-based hand sanitizer products
Bo Sun, Min Zhang, Zhibin He, Linqiang Zheng, Jing Shen, Yonghao Ni
2017, 2(2): 56-60. doi: 10.21967/jbb.v2i2.133
12
An overview of bio-based polymers for packaging materials
Yuanfeng Pan, Madjid Farmahini-Farahani, Perry O'Hearn, Huining Xiao, Helen Ocampo
2016, 1(3): 106-113. doi: 10.21967/jbb.v1i3.49
13
Nanocomposite Egg Shell Powder with in situ Generated Silver Nanoparticles Using Inherent Collagen as Reducing Agent
Krittirash Yorseng, Suchart Siengchin, Basa Ashok, Anumakonda Varada Rajulu
2020, 5(2): 101-107. doi: 10.1016/j.jobab.2020.04.003
14
Production and Testing of Biogas Using Cow Dung, Jatropha and Iron Filins
A S ADEKUNLE, S E IBITOYE, P O OMONIYI, L J JILANTIKIRI, C V SAM-OBU, T YAHAYA
2019, 4(3): 143-148. doi: 10.12162/jbb.v4i3.002
15
Cross-laminated Timber (CLT) in China: A State-of-the-Art
Hao LI, BradJianhe WANG, Peixing WEI, Libin WANG
2019, 4(1): 22-30. doi: 10.21967/jbb.v4i1.190
16
ZnCl2 Enhanced Acid Hydrolysis of Pretreated Corncob for Glucose Production: Kinetics, Thermodynamics and Optimization Analysis
A I ADEOGUN, B E AGBOOLA, M A IDOWU, T A SHITTU
2019, 4(3): 149-158. doi: 10.12162/jbb.v4i3.003
17
Improving the colloidal stability of Cellulose nano-crystals by surface chemical grafting with polyacrylic acid
Dong Cheng, Yangbing Wen, Xingye An, Xuhai Zhu, Xiaojuan Cheng, Linqiang Zheng, Joseph E Nasrallah
2016, 1(3): 114-119. doi: 10.21967/jbb.v1i3.6
18
Advances of cyclodextrin polymers for the delivery of biotech drugs
Yanpeng Liu, Jianshu Li
2016, 1(1): 7-17. doi: 10.21967/jbb.v1i1.38
19
Lignin-Containing Cellulose Nanomaterials: A Promising New Nanomaterial for Numerous Applications
Chinomso M. EWULONU, Xuran LIU, Min WU, Huang YONG
2019, 4(1): 3-10. doi: 10.21967/jbb.v4i1.186
20
Converting a Dilute Slurry of Hollow Tube-like Papermaking Fibers into Phase-reversible, Self-healable, and Stretchable Hydrogels
Zhongfei YUAN, Hongjia LIN, Xueren QIAN, Jing SHEN
2019, 4(4): 214-221. doi: 10.12162/jbb.v4i4.011
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go