Most Download

1
Chitosan as A Preservative for Fruits and Vegetables: A Review on Chemistry and Antimicrobial Properties
Chao DUAN, Xin MENG, Jingru MENG, Md. Iqbal Hassan KHAN, Lei DAI, Avik KHAN, Xingye AN, Junhua ZHANG, Tanzina HUQ, Yonghao NI
2019, 4(1): 11-21. doi: 10.21967/jbb.v4i1.189
2
Utilization of waste straw and husks from rice production: A review
Bernard A. Goodman
2020, 5(3): 143-162. doi: 10.1016/j.jobab.2020.07.001
3
Superhydrophobic modification of cellulose and cotton textiles: method-ologies and applications
David W. Wei, Wei Wei, Alec C. Gauthier, Junlong Song, Yongcan Jin, Huining Xiao
2020, 5(1): 1-15. doi: 10.1016/j.jobab.2020.03.001
4
An overview of bio-based polymers for packaging materials
Yuanfeng Pan, Madjid Farmahini-Farahani, Perry O'Hearn, Huining Xiao, Helen Ocampo
2016, 1(3): 106-113. doi: 10.21967/jbb.v1i3.49
5
Processing and Valorization of Cellulose, Lignin and Lignocellulose Using Ionic Liquids
Zhenghao Xia, Jinyang Li, Jinming Zhang, Xiaocheng Zhang, Xuejing Zheng, Jun Zhang
2020, 5(2): 79-95. doi: 10.1016/j.jobab.2020.04.001
6
A review on raw materials, commercial production and properties of lyocell fiber
Xiaoya Jiang, Yuanyuan Bai, Xuefeng Chen, Wen Liu
2020, 5(1): 16-25. doi: 10.1016/j.jobab.2020.03.002
7
Synthesis and characterization of starch nanoparticles from cassava Peel
SelvarajuSivamani, Karuppasamy Archana, RamuSanthosh, Natesan Sivarajasekar, Naveen Prasad B S
2018, 3(4): 155-159. doi: 10.21967/jbb.v3i4.179
8
Development and characterization of food packaging bioplastic film from cocoa pod husk cellulose incorporated with sugarcane bagasse fibre
Siti Nuurul Huda Mohammad Azmin, Najah Aliah Binti Mohd Hayat, Mohd Shukri Mat Nor
2020, 5(4): 248-255. doi: 10.1016/j.jobab.2020.10.003
9
Cellulose nanocomposites:Fabrication and biomedical applications
Blessy Joseph, Sagarika V K, Chinnu Sabu, Nandakumar Kalarikkal, Sabu Thomas
2020, 5(4): 223-237. doi: 10.1016/j.jobab.2020.10.001
10
Effect of pH Control with Acetic Acid/Sodium Acetate Buffer on Hot-water Extraction of Poplar Wood
Yanru Liu, Yingjuan Fu, Zhiyong Shao, Fengshan Zhang, Menghua Qin
2018, 3(1): 9-13. doi: 10.21967/jbb.v3i1.108
11
Mechanism of Preparation of Platform Compounds from Lignocellulosic Biomass Liquefaction Catalyzed by Bronsted Acid:A Review
Kang GUO, Qiyuan GUAN, Junming XU, Weihong TAN
2019, 4(4): 202-213. doi: 10.12162/jbb.v4i4.009
12
Synthesis and Applications of Fungal Mycelium-based Advanced Functional Materials
Sehrish Manan, Muhammad Wajid Ullah, Mazhar Ul-Islam, Omar Mohammad Atta, Guang Yang
2021, 6(1): 1-10. doi: 10.1016/j.jobab.2021.01.001
13
Lignin-Containing Cellulose Nanomaterials: A Promising New Nanomaterial for Numerous Applications
Chinomso M. EWULONU, Xuran LIU, Min WU, Huang YONG
2019, 4(1): 3-10. doi: 10.21967/jbb.v4i1.186
14
Conversion of biomass lignin to high-value polyurethane: A review
Hui Li, Yuan Liang, Pengcheng Li, Chaobin He
2020, 5(3): 163-179. doi: 10.1016/j.jobab.2020.07.002
15
Nanocomposite Egg Shell Powder with in situ Generated Silver Nanoparticles Using Inherent Collagen as Reducing Agent
Krittirash Yorseng, Suchart Siengchin, Basa Ashok, Anumakonda Varada Rajulu
2020, 5(2): 101-107. doi: 10.1016/j.jobab.2020.04.003
16
Acid-catalyzed crosslinking of cellulose nanofibers with glutaraldehyde to improve the water resistance of nanopaper
Aimin Tang, Changyuan Yan, Siyu Chen, Degui Li
2018, 3(2): 59-64. doi: 10.21967/jbb.v3i2.97
17
Production of Itaconic Acid Through Microbiological Fermentation of Inexpensive Materials
YANG Jing, XU Hao, JIANG Jianchun, ZHANG Ning, XIE Jingcong, WEI Min, ZHAO Jian
2019, 4(3): 135-142. doi: 10.12162/jbb.v4i3.001
18
Recent Advancements in Applications of Chitosan-based Biomaterials for Skin Tissue Engineering
Ahmed Madni, Rozina Kousar, Naveera Naeem, Fazli Wahid
2021, 6(1): 11-25. doi: 10.1016/j.jobab.2021.01.002
19
Synthesis and Application of Granular Activated Carbon from Biomass Waste Materials for Water Treatment: A Review
Joseph Jjagwe, Peter Wilberforce Olupot, Emmanuel Menya, Herbert Mpagi Kalibbala
2021, 6(4): 292-322. doi: 10.1016/j.jobab.2021.03.003
20
Fabrication of highly water-repelling paper by surface coating with stearic acid modified calcium carbonate particles and reactive biopolymers
Zhiwei Wang, Min Yi, Zheyun Zhang, Mengya Guo, Peng Lu, Zheng Chen, Shuangfei Wang
2017, 2(2): 89-92. doi: 10.21967/jbb.v2i2.91
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go