Most Download

1
Superhydrophobic Modification of Cellulose and Cotton Textiles: Method-ologies and Applications
David W. Wei, Haiying Wei, Alec C. Gauthier, Junlong Song, Yongcan Jin, Huining Xiao
2020, 5(1): 1-16. doi: 10.1016/j.jobab.2020.03.001
2
Mechanism of Preparation of Platform Compounds from Lignocellulosic Biomass Liquefaction Catalyzed by Bronsted Acid:A Review
Kang GUO, Qiyuan GUAN, Junming XU, Weihong TAN
2019, 4(4): 202-213. doi: 10.12162/jbb.v4i4.009
3
Production of Itaconic Acid Through Microbiological Fermentation of Inexpensive Materials
YANG Jing, XU Hao, JIANG Jianchun, ZHANG Ning, XIE Jingcong, WEI Min, ZHAO Jian
2019, 4(3): 135-142. doi: 10.12162/jbb.v4i3.001
4
Processing and Valorization of Cellulose, Lignin and Lignocellulose Using Ionic Liquids
Zhenghao Xia, Jinyang Li, Jinming Zhang, Xiaocheng Zhang, Xuejing Zheng, Jun Zhang
2020, 5(2): 79-98. doi: 10.1016/j.jobab.2020.04.001
5
A Review on Raw Materials, Commercial Production and Properties of Lyocell Fiber
Xiaoya Jiang, Yuanyuan Bai, Xuefeng Chen, Wen Liu
2020, 5(1): 17-27. doi: 10.1016/j.jobab.2020.03.002
6
Feasibility and Potential of Graphene and Its Hybrids with Cellulose as Drug Carriers:A Commentary
Roshanak MIRAFTAB, Huining XIAO
2019, 4(4): 200-201. doi: 10.12162/jbb.v4i4.013
7
Converting a Dilute Slurry of Hollow Tube-like Papermaking Fibers into Phase-reversible, Self-healable, and Stretchable Hydrogels
Zhongfei YUAN, Hongjia LIN, Xueren QIAN, Jing SHEN
2019, 4(4): 214-221. doi: 10.12162/jbb.v4i4.011
8
Preparation of Nanolignocellulose/Chitin Composites with Superior Mechanical Property and Thermal Stability
Yushan YANG, Huajie SHEN, Xian WANG, Jian QIU
2019, 4(4): 251-259. doi: 10.12162/jbb.v4i4.014
9
Production and Testing of Biogas Using Cow Dung, Jatropha and Iron Filins
A S ADEKUNLE, S E IBITOYE, P O OMONIYI, L J JILANTIKIRI, C V SAM-OBU, T YAHAYA
2019, 4(3): 143-148. doi: 10.12162/jbb.v4i3.002
10
Preparation of Hydrophobic Transparent Paper via Using Polydi-methylsiloxane as Transparent Agent
Feixiang Guan, Zhaoping Song, Furong Xin, Huili Wang, Dehai Yu, Guodong Li, Wenxia Liu
2020, 5(1): 39-45. doi: 10.1016/j.jobab.2020.03.004
11
Utilization of Discarded Crop Straw to Produce Cellulose Nanofibrils and Their Assemblies
Xiaran Miao, Jinyou Lin, Fenggang Bian
2020, 5(1): 28-38. doi: 10.1016/j.jobab.2020.03.003
12
Multifunctional Polypyrrole-silver Coated Layered Double Hydroxides Embedded into a Biodegradable Polymer Matrix for Enhanced Antibacterial and Gas Barrier Properties
Haibo HUANG, Long MAO, Zhihan LI, Yuejun LIU, Shuhong FAN, Yao JIN, Jianda XIE
2019, 4(4): 231-241. doi: 10.12162/jbb.v4i4.015
13
Pulpwood Quality of the Second Generation Acacia auriculiformis
Md.Moinul HAQUE, MNashir UDDIN, M A QUAIYYUM, Jannatun NAYEEM, M Zahangir ALAM, M Sarwar JAHAN
2019, 4(2): 73-79. doi: 10.21967/jbb.v4i2.227
14
ZnCl2 Enhanced Acid Hydrolysis of Pretreated Corncob for Glucose Production: Kinetics, Thermodynamics and Optimization Analysis
A I ADEOGUN, B E AGBOOLA, M A IDOWU, T A SHITTU
2019, 4(3): 149-158. doi: 10.12162/jbb.v4i3.003
15
Antibacterial Nanoparticles with Universal Adhesion Function Based on Dopamine and Eugenol
XU Huilin, ZHANG Dongyue, LI Jianshu
2019, 4(3): 177-182. doi: 10.12162/jbb.v4i3.006
16
Lignin-Containing Cellulose Nanomaterials: A Promising New Nanomaterial for Numerous Applications
Chinomso M. EWULONU, Xuran LIU, Min WU, Huang YONG
2019, 4(1): 3-10. doi: 10.21967/jbb.v4i1.186
17
Chitosan as A Preservative for Fruits and Vegetables: A Review on Chemistry and Antimicrobial Properties
Chao DUAN, Xin MENG, Jingru MENG, Md. Iqbal Hassan KHAN, Lei DAI, Avik KHAN, Xingye AN, Junhua ZHANG, Tanzina HUQ, Yonghao NI
2019, 4(1): 11-21. doi: 10.21967/jbb.v4i1.189
18
Spectroscopic/Microscopic Elucidation for Chemical Changes During Acid Pretreatment on Arundo donax
CHEN Bingwei, WANG Xinzhou, LENG Weiqi, KAN Yu'na, MEI Changtong, ZHAI Shengcheng
2019, 4(3): 192-199. doi: 10.12162/jbb.v4i3.008
19
Nanocomposite Egg Shell Powder with in situ Generated Silver Nanoparticles Using Inherent Collagen as Reducing Agent
Yorseng Krittirash, Suchart Siengchin, Basa Ashok, Anumakonda Varada Rajulu
2020, 5(2): 104-110. doi: 10.1016/j.jobab.2020.04.003
20
Physico-mechanical Properties of Composite Briquettes from Corncob and Rice Husk
H A AJIMOTOKAN, S E IBITOYE, J K ODUSOTE, O A ADESOYE, P O OMONIYI
2019, 4(3): 159-165. doi: 10.12162/jbb.v4i3.004
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go